Добрий пастир – Бартоломе-Естебан Мурільйо

Особливе місце у творчості Мурільйо займають зображення дітей, вони користувалися найбільшим успіхом. Прекрасно написаний маленький Христос в картині пастир Добрий, красивий чернокудрий андалуський хлопчик.