Композиція з червоним, жовтим і блакитним – Пітер Корнеліс Мондріан

Композиція з червоним, жовтим і блакитним   Пітер Корнеліс Мондріан

Кольорові багатокутники, скоординовані згідно відчувається майстром розпорядку, складають його “Композицію з червоним, жовтим і блакитним”. Багатокутники відокремлені один від одного прямими чорними лініями, сама ж “розфарбування” має характер заливки на кресленні, відкидаючи таким чином всяке присутність особистості художника в картині. Це підкреслюється відсутністю як такої назви полотна. Примітно, що його роботи відрізнялися один від одного лише нумерацією.

Пошук пропорції і рівноваги геометричних фігур в “первинних” квітах незабаром і знайшло своє безпосереднє практичне застосування в архітектурі, побуті, компановкой кольорових площин займалося на початку століття прикладне мистецтво. Неопластицизм, або прямокутна живопис, основи якої заклав і теоретично обгрунтував Мондріан, одержала досить широке поширення. Так, у 1917 р. був створений журнал “Де Стейлі”, розвивався під керівництвом самого Мондріана і видатних голландських архітекторів, які проповідували ідеї нового напряму в мистецтві. Журнал видавався протягом 14 років, за цей час неопластицизм перетворився в самостійну, широко відоме і в цілому приймається напрямок.

Власне кажучи, саме журнал був покликаний доносити до широкого кола тих, хто цікавиться живописом ідеї Мондріана. В цілому його живопис – це не стільки парадоксальне напрям в мистецтві, скільки ціле світогляд. Спрощення та знеособлення, культивовані Мондріаном, повинні згідно з принципом абсолютної гармонії, перевлаштувати цей світ, відводячи його ілюзорним шляхом від протиріч.

Сам Мондріан говорив, що чуттєвий світ тільки прирікає людство на нескінченні страждання, в яких кожна людина замкнений в силу переважання суб’єктивності і суперечливості своєї натури над чистим мисленням. Люди приречені страждати до тих пір, поки не зможуть глянути по-іншому на світ навколо і всередині самих себе, відмовившись від зовнішньої матеріальності. Цивілізація, на думку Мондріана, допомагає людині абстрагуватися від “природної форми”, побачити справжнє, змістити матеріальну оболонку на демократичну організацію суспільства. Нове ж мистецтво покликане допомогти людям перебудуватися – навчитися бачити вищі форми стосунки зі світом.

У 1926 р. Мондріан формулює 5 основних настанов художникам-неопластикам, на які вони і повинні спиратися у своїй роботі. Власне кажучи, це 5 заповідей релігії Нового Життя, проповедовавшейся протягом усього життя Мондріаном. Відмова від чуттєвого, математичне заміщення всякого роду емоційного і суб’єктивного повинні були перетворити недосконалий світ і позбавити його від страждань.

У 1938 р. Мондріан приїжджає в Лондон, однак дворічний працю був знищений під час однієї з фашистських бомбардувань. Переїхавши до Нью-Йорка, він починає відчувати пульс зовсім іншого ритму життя. Бугі-вугі, бродвей, джангл – все це знаходить своє відображення в абстрактній геометрії майстра.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Композиція з червоним, жовтим і блакитним – Пітер Корнеліс Мондріан.