Мадонна з картезианским ченцем – Ян ван Ейк

Мадонна з картезианским ченцем   Ян ван Ейк

Картина “Мадонна з картезианским ченцем” написана художником близько 1425 року. У картинах Яна ван Ейка досить очевидно, що будь-який предмет, переданий, здавалося б, з усілякою детальністю і переконливістю, володіє деякими властивостями, які значною мірою позбавляють його повсякденною природності.

По суті, навіть не можна сказати, що художник бачить предмет у сукупності його реально-побутових рис, бо Ян ван Ейк зупиняє увагу переважно на таких якостях, які можуть висловити красу і просветленность життя. Не випадково предмети в нідерландської живопису 20-30-х років 15 століття часто здаються невагомими. Вже одні ці властивості дозволяють говорити про наявність у методі братів Яна і Хуберта ван Ейк рис своєрідності, різко відрізняють їх творчість від живопису художників італійського Відродження.

Ще виразніше це своєрідність проявляється у баченні людини. Художник Ян ван Ейк у своїй картині “Мадонна з картезианским ченцем” не прагне до жанрової достовірності і до самодавлеющей монументальності образу мадонни. Характерно, що люди в творах Яна і Хуберта ван Ейка, а також їх сучасників виявляються не стільки активно діючими особами, скільки свого роду свідоцтвами і реальними втіленнями досконалості і краси світобудови. Художник Ян ван Ейк тяжіє до реальності, але намагається вловити в ній відблиск вічної краси. Тому, досягаючи найбільшої гостроти в передачі натури, нідерландський живописець Ян ван Ейк ніколи не вдається до її жанрової повсякденному трактуванні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мадонна з картезианским ченцем – Ян ван Ейк.