Микита Воїн – Прокопій Іванович Чиріно

Микита Воїн   Прокопій Іванович Чиріно

Ікона Прокопія Чирина “Микита-воїн” відбувається з Благовіщенського собору в Сольвичегодськ. На звороті її, під верхньою шпонкою, напис скорописом: “Літа [7101 ] році написав оці образ на Москві іконник Прокопей Наугородец. А обкладений сій образ сріблом чеканним і позолочено і прикрашений камением і жемчуги […107 ] році вересня в [15] ден будовою Микити Григор’єва сина Строганова”. На верхній шпонке клеймо будинку Строганових. Ікона являла собою центральну частину триптиху, на стулках якого було виконано житіє святого Микити. Стулки і золотий карбований оклад з ікони в даний час зберігаються в Державному Історичному музеї в Москві.

Прокопій Чиріно, так само як і інші відомі іконописці кінця XVI – першої половини XVII століття Знемога Савін, Назарій Істомін і Никифор Савін, виконав ряд творів для сімейства Строганових – найбільших купців, промисловців і іменитих людей того часу. Святий мученик Микита був святим патроном Микити Григоровича Строганова, замовив не тільки золотий карбований оклад, але, мабуть, і ікону.

На іконі Прокопія Чирина святий Микита представлений в ріст, у трехчетвертном повороті, молиться перед образом Богоматері з Немовлям. Подібні зображення святих перед Христом або Богоматір’ю, широко поширилися в XVI і особливо у XVII століттях, поряд з традиційними фронтальними зображеннями, висловлювали ідею заступницької, посередницької молитви. Святий Микита зображений в повному військовому обладунку: в лівій руці він тримає меч, права протягнута до образу Богоматері в хмарах. Щільний темно-зелений фон означає, що ікона призначалася під оклад.

На відміну від кілька провінційних і архаїчних по стилю творів, що вийшли безпосередньо з сольвичегодских іконописних майстерень, ікони московських “государевих майстрів” являють собою одне з найбільш елітарних і вишуканих художніх явищ в російській мистецтві пізнього середньовіччя, витоки якого лежать в московській придворної культури. Як і більшість “строгановских” ікон, ікона Прокопія Чирина невеликого розміру, з дрібними, ретельно промальованими деталями.

Особлива вишуканість малюнка і кольору, велика кількість найтоншого орнаменту, прочерченного золотими і срібними лініями, зближують ці твори з книжковою мініатюрою, гравюрою і ювелірним мистецтвом попереднього часу. Особлива крихкість, витягнуті пропорції, велика кількість золота в одязі і світлових відблисків в особистому листі створюють безтілесний, пронизаний світлом образ, подібний до Небесного, райського баченню і нагадує про досконалої духовної краси горнього світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Микита Воїн – Прокопій Іванович Чиріно.