Паперові квіти в пляшці – Ванесса Белл

Паперові квіти в пляшці   Ванесса Белл

В натюрморті відбилася вся еволюція стилю Ванесси Белл. Ранні її роботи в цьому жанрі цілком традиційні як з точки зору речового наповнення., так і з погляду композиції і стилю. Белл пише книги, шкатулки, вази з квітами, фрукти та інші ужиткові предмети в “природному середовищі”. Так, в натюрморті “Яблука: будинок 46 на Гордон-сквер” тлом є решітка балкона і шматок вулиці. У 1910-х роках традиційними залишаються лише предмети, зображені в натюрморті. Белл, прийнявши концепцію верховенства форми живопису, намагається звільнитися від колишніх, здавалися вже обветшавшими, уявлень про символічному значенні предметів в натюрморті.

Художниця зосередилася виключно на “видимість” речей, їх відчутною зовнішньою формою. З формалізмом були нерозривно пов’язані пошуки декоративних можливостей натюрморту. Прикладом подібних пошуків може служити картина “Паперові квіти в пляшці”, написана Ванессою Белл в 1914 році.

Штучні квіти зображені тут на абстрактному тлі, прообразом якого був помітний малюнок, розроблений самою художницею для тканини. Набагато частіше, однак, Белл писала свої натюрморти на рівному тлі, яке дозволяє “висунути” зображувані предмети на передній план, наблизити їх до глядача. Так написаний, наприклад, уже знайомий читачеві “Натюрморт на розі камінної полиці” .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Паперові квіти в пляшці – Ванесса Белл.