Портрет Михайла Михайловича Сперанського – Василь Тропінін

Портрет Михайла Михайловича Сперанського   Василь Тропінін

Михайло Михайлович Сперанський – знаменитий державний діяч. Сперанський був секретарем князя Куракіна, з 1797 в канцелярії генеральногь прокурора. 1801-2 статс-секретар, перейшов до міністерства внутрішніх справ. Для Кочубея складав план реформ судових та урядових місць, з 1806 став постійним помічником Олександра I.

Спільно з імператором був складений проект державних перетворень. Дворянству і середнього стану передбачалося надати політичні права; заснувати законодавче збори “державної думи” з виборних за посередництвом місцевих “волосних” і “окружних” дум.

У 1810 Сперанський склав план покращення фінансів, але дефіцити росли з-за важких політичних обставин; доводилося підвищувати податки. Він встиг влаштувати управління Фінляндії, писав государю мови для сейму. У 1833-37 склав “Повне зібрання законів” і “Звід законів”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Портрет Михайла Михайловича Сперанського – Василь Тропінін.