Портрет молодої людини – Сандро Боттічеллі

Портрет молодої людини   Сандро Боттічеллі

Картина художника Сандро Боттічеллі “Портрет молодого чоловіка”. Розмір роботи 37,5 x 28,2 см, дерево, темпера. Портрет написаний через вісім-десять років після “Портрета чоловіка із медаллю Козімо Медічі”. На місце енергійного вольового образу, створеного художником раніше, приходить зображення юнака, зануреного на глибину внутрішнього світу.

Переживання юнака потаенни, і трактування художником образу портретованого відповідає цій духовної виразності. Інтенсивність прихованих рухів душі проступає на цьому мечтательном особі в зосередженості погляду і асиметрії м’якій лінії рота.

В епоху Ренесансу чітко відокремлювали від життя діяльного життя споглядальну. Перша присвячена діянь, спрямованих на загальне благо, друга тісно пов’язана з внутрішнім світом людини, з розвитком духовних можливостей особистості. Аж до середини XV століття перевагу виявлялося портретного типу людини, що віддає всі сили розуму і волі цивільного або військового служіння.

Навіть на меморативное зображення видатних мислителів і поетів накладав свою печатку діяльний, героизированний ідеал. Але поступово під безумовним впливом ідей неоплатонізму “центр ваги” у трактуванні портрета переміщується в бік споглядального життя. Уявлення про протиборство різних начал у душі і про її устремлінні вгору, до джерела абсолютної краси, вносить нові грані в портретний образ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Портрет молодої людини – Сандро Боттічеллі.