На війну – Костянтин Аполлонович Савицький

Показ драматичних подій селянського життя, тяжіння до створення великих картин-епопей, емоційна напруженість сцен відрізняють творчість Савицького, майстри складних багатофігурних композиції. Важливу роль в реалістичної спрямованості…