Голгофа – Рогир ван дер Вейден

Представлене твір є однією з останніх великих композицій ван дер Вейдена. Це припущення підтверджують сильно стилізовані форми з різко окресленими контурами, скорочення розповідного аспекту і…