Білий овал – Василь Кандінський

Білий овал   Василь Кандінський

На картині зображений білий овал з неправильною конфігурацією на чорному мармуровому тлі. Фон виконує таку ж важливу активну роль, як і в реалістичних портретах. Він скрашує і одночасно підкреслює сюжетну лінію.

Всередині овалу розміщені різні форми. Основу композиції являє чорна вісь, біля неї групуються інші компоненти. Вісь має першорядне значення, перекриваючи інші фігури. Якщо поглянути на всі елементи сукупності, то вони нагадують за формою людське серце. Витягнуте знизу вгору зображення внизу зліва нагадує подушечку пальця руки, якою хочуть торкнутися оголеної поверхні найважливішого органу життєдіяльності і відчуття.

Всі форми картини мають певний символічний характер і можуть бути сприйняті як свого роду абетка художника, не розгадана досі. Ця картина була написана Кандинським в період розквіту його творчості, у Москві, незадовго до свого від’їзду до Німеччини.

Відомий мистецтвознавець Д. Сарабьянов порівнював цю картину з ожилою у фарбах музикою. В ній наче виражено стан душі художника, просякнуту глибокими внутрішніми почуттями. І одночасно в ній реалізується об’єктивна інтелектуальна ситуація, розкрита у зовнішній світ. Мається на увазі ставлення Кандинського до подій революції та Громадянської війни в Росії.

“Білий Овал” одне з ключових творів Кандинського, це перехід від абстрактного експресіонізму першої половини 1910-х років до раціональної системі абстрактного мистецтва, яка буде розроблена у 1920-х роках, після його переїзду до Німеччини, де він став професором знаменитої школи Баухаус.

Чорна рамка, включена в полі картини, створює якийсь екран і формує контури білого овалу, який інтерпретується як форма і одночасно як простір, яке включає в себе безліч інших форм. Кандинський ці створює картину всередині картини, де кожна форма відкривається як просторова перспектива. Наприклад, овал в центрі і коричневий овал в верхньому правому куті частково повторюють конфігурацію великого білого овалу.

Всі елементи можна розглядати як сліди “залишкового” ландшафтного бачення. Вони координуються вздовж діагональних осей, а довгі чорні діагональні лінії, що тягнеться від нижній правій у верхньому лівому кутку картини балансує весь комплекс протилежно спрямованих елементів, спрямованих з лівого нижнього кута до у верхньому правому куті. У результаті всієї композиції надається обертальна динаміка.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)