Автопортрет – Лукас Кранах

Автопортрет   Лукас Кранах

Автопортрет Лукаса Кранаха Старшого, портрет створений художником у віці 77 років. Власне, картина так і називається “Автопортрет на 77 році життя”. Розмір 67 x 49 см, дерево, олія. Перша третина 16 століття була для Німеччини періодом розквіту ренесансної культури, протікав в обстановці напруженої боротьби станів в епоху реформації. Селянські заворушення, до яких приєдналися міські низи, до кінця першої чверті 16 ст. переросли в могутнє революційне рух, захопила великі простору південно-західних німецьких земель.

У ряді повстань знайшли вихід опозиційні настрої лицарства і бюргерського населення міст. Революційний підйом висунув ряд чудових особистостей. З іменами героїчного вождя селянської революції Томаса Мюнцера, керівників лицарських повстань Франца фон Зиккингена і Ульріха фон Гуттена, глави німецької реформації Мартіна Лютера пов’язана одна з найяскравіших сторінок історії Німеччини. Пережита Німеччиною у першій чверті 16 століття революційна боротьба мала величезне значення для всебічного розвитку німецької культури. Протягом Цього періоду країна переживала високий духовний підйом. Революційні ідеї, породжені зростанням народного самосвідомості, рухали вперед науку, філософію, мистецтво, живопис, граверне справу.

Початок 16 століття в Німеччині було відзначено розквітом гуманізму і світської науки, спрямованих проти пережитків феодальної культури. Зростав інтерес до античності, стародавніх мов. Всі ці явища брали в Німеччини своєрідні форми. Тут не було тієї послідовності філософських поглядів, яка у італійських мислителів призводила до беззастережної віри у людський розум. Набагато сильніше відчувалася присутність теологічного початку; набагато більше було плутанини, суперечливості, сбивчивости понять. На першу чверть 16 століття припадає найбільш успешний період творчості німецького живописця Лукаса Кранаха Старшого. Художник Кранах перебував у дружніх відносинах з ватажком реформації (Мартіном Лютером, ілюстрував кілька його творів, тому творчість художника достатньо повно відображає цей час німецької історії. Лукас Кранах народився в містечку Кронах у Франконії.

Про ранні роки життя художника відомо тільки те, що у 1500-1504 роках він перебував у Відні; в 1504 році був запрошений в Кранах Віттенберг до двору саксонського курфюрста Фрідріха Мудрого, а потім до кінця життя працював при дворі його наступників. У Віттенберзі Кранах займав положення видного багатого бюргера, неодноразово бував бургомістром міста, стояв під чолі великої майстерні, випускала величезну кількість творів, внаслідок чого в даний час не завжди можливо виділити справжні картини самого художника.

Особливо велике місце в картинах Лукаса Кранаха займає природа; поряд з Альтдорфером Лукас Кранах може вважатися родоначальником мистецтва пейзажу та Німеччини. Увагу до природи властиво майстрові, починаючи з самих ранніх дійшли до нас праць. Визначальну роль відіграє пейзаж у його відомої берлінської картині “Відпочинок на шляху до Єгипту”, 1504 року. Тут, мабуть, у Кранаха найбільш жваво зображена природа рідної Німеччини. Правдиво зображено північний ліс, тісно обступающий які розташовані на квітучій галявині Марію з немовлям і Йосипа. Як і Альтдорфер, Лукас Кранах любовно передає всі деталі пейзажу – дерева, квіти, трави. Він вносить до трактування євангельської легенди елементи жанрового оповідання, відсуваючи на другий план релігійний зміст.

Від традиційних прийомів художньої інтерпретації церковного сюжету відступає художник і в “Розп’ятті” 1503 року. Надзвичайно цікаві створені Лукасом Кранахом гравюри на дереві та міді, відтворюють сцени з придворного життя суспільства Віттенберга.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)