Меркурій, коронующий Філософію, Мати Мистецтв – Помпео Батоні

Меркурій, коронующий Філософію, Мати Мистецтв   Помпео Батоні

Картина італійського живописця Помпео Батоні “Меркурій, коронующий Філософію, Мати Мистецтв”. Розмір картини 118 x 87.5 см, полотно, олія. Картина художника Помпео Батоні є парною до картини “Хтивість”. Меркурій, у римській міфології спочатку бог торгівлі, покровитель мандрівників. Зазвичай зображувався з кошелем. Пізніше був ототожнений з Гермесом і став частіше зображуватися у крилатих сандалях, дорожньої капелюсі і з жезлом у руці. Ускладнилися і його функції: він став вважатися провідником у царстві мертвих, вісником і прислужником богів, покровителем мистецтв і ремесел, таємного знання, магії та астрології.

В західних провінціях римської імперії нерідко ототожнювали з кельтським Лугом. Філософія форма суспільної свідомості, світогляд, система ідей, поглядів на світ і на місце в ньому людини; досліджує пізнавальне, соціально-політичне, ціннісне, етичне та естетичне ставлення людини до світу. Історично сформовані основні розділи філософії: онтологія, гносеологія, логіка, етика, естетика.

У вирішенні різних філософських проблем виділилися такі протистоячі одне одному напрямки, як діалектика і метафізика, раціоналізм і емпіризм, матеріалізм і ідеалізм, натуралізм і спіритуалізм, детермінізм і індетермінізм і ін.

Історичні форми філософії: філософські вчення Ін. Індії, Китаю, Єгипту; давньогрецька, антична філософія – класична форма філософії, середньовічна філософія – патристика і виросла з неї схоластика; філософія епохи Відродження, філософія нового часу ; французький матеріалізм 18 ст.; німецька класична філософія ; філософія марксизму ; російська релігійна філософія 19-20 століть ; філософія російського космізму ; основні напрямки філософії 20 століття – неопозитивізм, прагматизм, екзистенціалізм, персоналізм, феноменологія, неотомізм, аналітична філософія, філософська антропологія, структуралізм, філософська герменевтика.

Основні тенденції сучасної філософії пов’язані з осмисленням таких фундаментальних проблем, як світ і місце в ньому людини, долі сучасної людської цивілізації, розмаїття і єдність культури, природа людського пізнання, буття і мова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)